אתר האינטרנט www.boston.org.il (להלן: "האתר") וכל המידע שבו והאיורים שבו וכל פרט אחר שבאתר הינו רכושו הבלעדי של בוסטון ישראל נ.א. בע"מ ח.פ. 51413606 (להלן: "החברה") וכל הזכויות של האתר הינן רכוש החברה בלבד.
אהרן וולק פועל מטעם החברה ואיננו פועל באופן עצמאי או נפרד מהחברה.

אין לראות באתר כאל מתן יעוץ מקצועי כמתווך, עורך דין או כל בעל מקצוע אחר. אף לא ניתן לראות באתר כמתן חוות דעת משפטית או אחרת. כך גם אין אחריות בכל הנוגע לתוכן האמור באתר או בנכונות האמור בו, בכל היבט שהוא.

קריאת תכנים מהאתר איננה יוצרת יחסים משפטיים של החברה והקורא.

כל מי שנכנס לאתר וקורא את האמור בו אחראי באופן בלעדי לכל האמור בו ונוטל באופן בלעדי את הסיכון והתוצאות לכל החלטה שהוא נוקט או פועל בעקבות קריאת תכנים באתר.

אף אין לראות באתר משום הבטחה, שיווק, הצעה, המלצה, הזמנה, שידול ו\או יעוץ בכל עניין שהוא.

ומעבר לכל האמור לעיל, חובה על כל אדם לקבל ייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו המתחשבים בנסיבות ומטרותיו, במצבו הכספי ובצרכיו הספציפיים.