bonding

bonding

חזרה אל עמוד המילון

התקן האמריקאי מחייב לחבר את כל פריטי המתכת החשופים שאינם מיועדים לשאת חשמל בחדר או בבניין כהגנה מפני התחשמלות כך גם כל חוטי החשמל מחוברים ביניהם.
אם מתרחש כשל בבידוד חשמלי או אם יש קצר, אז לכל חפצי המתכת המחוברים בחדר יהיה אותו פוטנציאל חשמלי.
התוצאה הסופית הינה כי גם אם ההארכה בבית פגומה אז האדם שנוגע בגוף החשמלי יהיה מוגן ולא יתחשמל.
ה bonding הינו אמצעי חשוב בנוסף לאמצעים אחרים כמו GFCI או AFCI, מפסק ועוד.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד