Truss Uplift

Truss Uplift

חזרה אל עמוד המילון

בעניין זה כדאי להעיר שקיימת תופעה בבוסטון כאשר החלק התחתון של ה Cord מתרומם כקשת במזג אויר קר.זוהי תופעה מוכרת אשר איננה נחשבת כליקוי.במזג אויר קר מערכת הקורות התחתונות מתרוממות וחוזרות למקומן כשמזג האויר חוזר להיות חם יותר.לתופעה זו קוראים Truss Uplift.
על גבי שלד הרעפים מניחים פלטות עץ Roof Sheathing Or Roof Decking .תפקידם להעביר את משקל הגג ואת השלג הנערם בבוסטון בימי החורף וכן להעביר את כוח הרוחות והגשמים – מהגג אל יתר מערכת השלד של הבית.
עד שנות החמישים של המאה הקודמת היו מניחים לוחות Plywood ובשנות השישים Planking .ממועד זה ואילך מניחים לוחות OSB- Oriented Strand Board .

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד