service drop

service drop

חזרה אל עמוד המילון

חברת החשמל מספקת חשמל לבית באמצעות כבל חשמל, כבל החשמל מגיע באחד משני אופנים:
אם כחשמל עילי service drop דהיינו בכבל חיצוני מעל הבית ואם כחשמל תחתי דהיינו בכבל אשר מונח מתחת לאדמה
service lateral .

בעניין זה אין הבדל עקרוני בין ישראל לארה"ב .

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד