NCR

NCR

חזרה אל עמוד המילון

המונח NCR Non-Conformance Report או or non-conformity report הינו דוח אי התאמה, המהווה מסמך הקשור לבנייה המתייחס לסטיית המפרט או לעבודות שאינן תואמות את התקן.
הדוח משמש כחלק מתהליכי בקרת האיכות על ידי פירוט הבעיה, אופן התרחשותה וכיצד למנוע את התרחשותה מחדש.
NCR משמש גם לתיעוד כל השינויים שנעשו.

פריטי דוח אי התאמה NCR צריך לכלול לכל הפחות את המידע הבא:

  • מה הסיבה העיקרית ל- NCR או מה התרחש?
  • מדוע העבודה לא עומדת בסטנדרט המתאים?
  • מה ניתן לעשות כדי למנוע מהבעיה להתרחש שוב?
  • הסבר על פעולות מתקנות שננקטו או יינקטו?

 

ישנם מספר תרחישים בענף הבנייה המחייבים הנפקה של דו"ח NCR:

  • במקרה שעבודה בוצעה בניגוד לאמור בתוכניות המאושרות להונפקו לבניה.
  • במקרה שהעבודה לא עומדת בסטנדרטים שנקבעו במפרט של הפרויקט.
  • במקרה שהעבודה מתבצעת בשיטות או תקנים שאינם מאושרים.

אם תוצאות הבדיקה מדגימות כי המוצר אינו עומד בתקנים קבועים ומאושרים, חומר בשימוש שלא אושר כתחליף (שווה או דומה). אותרו ליקויי איכות, ועוד סיבות רבות מעין אלו.

דוח אי התאמה NCR מופק בדרך כלל על ידי יועץ הפרויקט.
על הדוח להציג עובדות שאינן שנויות במחלוקת ולכלול מידע ברור ומספק התומך בממצאים.
ה- NCR עוקב אחר התנאים המוסכמים לצורכי מעקב וסגירת הדוח לאחר ביצוע תיקונים מתאימים.
דוחות אי התאמה משמשים לעיתים קרובות ככלי הדרכה עבור ראשי הצוות להכשיר עובדים אחרים כדי לסייע במצבים דומים ככל שיתרחשו בעתיד.

תוצאות דוח אי התאמה NCR הם קריטיים לצורכי בקרת איכות.
לעיתים מוסדות פיננסיים יכולים לראות NCR כדגלים אדומים או שהם יכולים להיות מזוהים כביצוע ירוד על ידי הקבלן, עם פוטנציאל להשפעה כספית על פרויקטים עתידיים ובמצבים מסוימים NCR יכול לפתוח פתח לתביעות.
NCR יכול גם להוביל לעיכובים בתהליך הבנייה כאשר יש צורך במשאבים נוספים כדי לתקן את הליקויים.
יש הרבה מחקרים הקשורים ל- NCR, שכן על הצד המנפיק לאסוף מידע, מפרט, סטנדרטים ונהלי רשימת שהושפעו מהמצב.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד