Ice Damming

Ice Damming

חזרה אל עמוד המילון

על מנת להמחיש חשיבות זו צריך להתעמק בתופעה בבוסטון שמכונה Ice Damming:בזמן ששלג נערם על הגג, כאשר הטמפרטורה מתחת לגג הרעפים גבוהה אז השלג נמס והופך למים, המים יורדים לחלק התחתון של הגג, שם נהפכים לקרח אשר גורם לנזקים רבים. הנזק של הקרח מוגבר בגגות המחופים ברעפי אספלט וכדו'.
עיקרון נוסף הינו כי אויר חם מהבית גורם ללחות בעליית הגג. עד כמה שניתן, יש להעדיף כי הלחות לא תגיע לעליית הגג.לעיתים ניתן לראות מזגנים ומאווררים בבית אשר משחררים את פלט האויר החם לעלית הגג במקום לחוץ לבית,תופעה זו גרועה והיא שגורמת ללחות מוגברת בעליית הגג.
עקרון נוסף אשר קשור לעקרון הקודם – יש להסיר את הלחות אשר קיימת בעליית הגג ולהוציא אותה מחוץ לבית.השיטות לעשות כן רבות כגון דרך החלק הגבוה ביותר של עליית הגג Ridge Vents או דרך הקצוות הנמוכים של עליית הגג Soffit Vents או שני הקצוות המוארכים של עליית הגג Gables .
לעיתים לא ניתן להבחין ברטיבות או בנזילה בעליית הגג ובכל זאת ניתן לראות כי חלקים בעליית הגג רקובים או שאלמנטים מברזל מעלים חלודה. זהו סימן כי אין מספיק אוורור בעליית הגג או שהאוורור איננו מתאים לעליית הגג.

את ה Flashing יש להרכיב בקצה העליון של גג הרעפים Ridges Or Hips, כך גם במפגשים בין חלקי הגג השונים.בעמק במפגש בין חלקי הגג השונים Valleys.במפגש בין גג שטוח לגג בשיפוע.במפגש בין גג לקיר אשר מתחת לגג.סביב אלמנטים אשר יוצאים באמצע גג הרעפים כגון ארובה, פתחי איוורור ובקצוות הגג.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד