hartford loop

hartford loop

חזרה אל עמוד המילון

במערכות חימום העובדות על קיטור ישנו חלק בצינור המים החוזרים שמכונה hartford loop, חברת הביטוח hartford דרשה את הצינור הזה, כתנאי מקדים למתן ביטוח מבנה על כן החלק הזה מכונה על שם חברת הביטוח.

לצורך ההגדרה אפשר לכנות את ה hartford loop כאל לולאה בצינור המים החוזרים למערכת החימום, תפקידה לוודא שבתוך המערכת תמיד יהיו מים בגובה מינימאלי, גם אם יש חור בצנרת.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד