current rating

current rating

חזרה אל עמוד המילון

ניתן לקבל אינדיקציה לגבי הספק החשמל היינו הכוח של החשמל בבית באופן פשוט. יש לחשב את הסכום הנמוך ביותר מבין שלושת המרכיבים שמשפיעים על כך- service drop, feeder cables וכן של ה main disconnect.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד