Crawl space

Crawl space

חזרה אל עמוד המילון

בדיקת קומת ה crawl space הינה חשובה מאוד.
יש שאומרים כי בדיקה של קומה זו יחד עם בדיקת הגג הם החשובים.
ועוד היבט חשוב בעניין זה, כי החשיבות של בדיקת מקומות אלו חשובה מאוד גם בגלל שלא מרבים לבקר ולבדוק אזורים אלו לכן זו הזדמנות פז לבצע בדיקה מקצועית שלהם.

ישנן מערכות אשר ניתן לאתר תקלות וליקויים שלהם רק באזור ה crawl space. כך גם בנוגע לאיטום ואפילו חשוב יותר- בנושא הבידוד הטרמי.

יחד עם זאת חשוב לדעת כי ה home inspector לא יבדוק אזור זה אם אין לו פתח כניסה תקני מינימאלי בגודל של 40 ס"מ X 60 ס"מ. אפשר להבין זאת מאחר שהמקום של ה crawl space עלול להיות מסוכן- אם בגלל זרם חשמל, ביובגזים רעילים, צמחים רעלים וכמובן זוחלים ובעלי חיים שעלולים לנשוך או להכיש.

בכל הנוגע לבדיקת הגג הרי שכדאי מאוד שה home inspector יבדוק פיזית את הגג באמצעות הליכה פיזית על הגג.
לא כולם עושים כן אומנם לפי התקן SOP יש צרוך לבצע בדיקה רגלית על הגג.
יחד עם זאת ישנם כל כך הרבה יוצאים מהכלל (אם זה לא בטיחותי עבור הגג או עבור ה home inspector) שלרוב אלו שאינם רוצים ללכת על הגג יכולים בקלות להתחמק מכך.

יחד עם זאת יש לכך יוצא מהכלל חשוב, במקרים לא מעטים הגג עצמו עלול להיפגע מהליכה לא מקצועית עליו כך בגגות slate, או גגות רעפים עשויים מחימר, גגות מחושים בברזל ועוד.
כל אלו גגות פגיעים ונדרש ללכת עליהם באופן מקצועי בלבד.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד