Compound wall

Compound wall

חזרה אל עמוד המילון

קירות אשר בנויים משתי שכבות של לבנים או שכבת לבנים ושכבה מחומר אחר מכונים Compound Wall.בין כל שכבה של לבנים נהוג להשאיר מרווח לאויר אשר מאפשר בין היתר למים הכלואים שם לרדת לאדמה המכונה Cavity Wall.אגב, שלוש שכבות של לבנים נותן לקיר לבנים איכות של קיר נושא אשר מהווה חלק משלד הבית ולא רק קיר ציפוי.
על מנת לדעת האם לפנינו Solid Brick או Veneer Brick ניתן לבדוק האם מידי מספר לבנים ישנה לבנה פונה כלפי פנים.אותה לבנה משמשת כלבנה מקשרת בין שני שכבות הלבנים (כל שכבה מכונה Wythes ).
בין הלבנים ובין שלד הבית יש רווח של 2.5 ס"מ כדי לאפשר למים שחודרים את הלבנים לרדת ולהתנקז בתחתית הבית במקום לתוך קירות הבית.
בתחתית שורת הלבנים החיצונית משאירים רווח מידי מספר לבנים Weep Holes על מנת לאפשר למים הלכודים בין שתי שכבות הלבנים לצאת החוצה במקום לפנים הבית.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד