closed system

closed system

חזרה אל עמוד המילון

מים מתרחבים כאשר הם מתחממים ומתכווצים כאשר הם מתקררים, לתופעה זו קוראים thermal expansion התפשטות תרמית.
לכן, במערכות חימום הבית באמצעות מים יש צורך לווסת את התופעה הזו על מנת שצינורות המים יוכלו לתפקד באופן ראוי.

באופן כללי ישנן שני סוגי מערכות חימום מים, להתמודד עם תופעה של התפשטות תרמית:
מערכת סגורה- sealed system אשר מכונה גם closed system ומערכת פתוחה open vented system.

במערכת סגורה ישנו מיכל סגור vessel אשר תפקידו לאפשר גמישות במערכת צנרת המים.
המיכל ממוקם בצד הגבוה ביותר של מערכת החימום.

במערכת פתוחה ישנו מיכל מים במקום הגבוה ביותר בבית, מעל כל מערכות צינורות המים.
תפקידו לנקז את כל עודפי המים שבמערכת כאשר היא מתפשטת ומתרחבת בעקבות התחממות המים.

במערכת סגורה ישנן מספר יתרונות: ראשית יש צורך בפחות צנרת ומקום, אין אידוי של מים, אפשרויות גמישות בדבר מיקום המיכל ואין חשש של כניסת אויר למערכת המים.

חזרה אל עמוד המילון Download Tooltip Pro

מילון האתר נערך ונכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד