מתווכים בבוסטון

מועד חובת תשלום דמי תיווך בבוסטון

תנאים לקבלת דמי תיווך – מתווך אשר מייצג מוכר זכאי לדמי תיווך בהתקיים מספר תנאים במצטבר.
בבוסטון תנאים אלו נקבעו בהתאם לפס"ד שעסק בעניין זה  –  Tristman's Landing v. Wait:  המתווך מצא קונה אשר הביע נכונות לרכוש את הדירה, והיה לו המימון הדרוש לכך – ready, willing and able to buy.
בנוסף, כי הקונה התקשר עם המוכר בהסכם מחייב בעזרתו של המתווך.

בישראל מדובר במבחן 'הגורם היעיל' ובארה"ב מדובר ב procuring cause of sale.
בנוסף יש צורך בתנאי כי הושלמה העברת הזכויות על שם הקונה.
יחד עם זאת, במקרה שהקונה מצידו הביע נכונות לקנות את הדירה, ואף יש ביכולתו לקנות את הדירה והמוכר הוא שחזר בו ברגע האחרון – הרי שעל המוכר לשלם בכל זאת דמי תיווך.

השקעה בארה״ב - מהו דירוג אשראי
חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד