מתווכים בבוסטון

נכס בארה״ב – חובת נאמנות של מתווך כלפי הלקוח

OLD CAR – המתווך חב חובת נאמנות כלפי הלקוח שלו, חובה זו ידועה בראשי תיבות של OLD CAR ולהלן הפירוט:

Obedience– ציות והתנהלות לפי הוראות הלקוח.

Loyalty – נאמנות וצורך לשים את האינטרסים של הלקוח לפני האינטרסים של אחרים,
כך לדוגמא אם המתווך מייצג קרוב משפחה שלו – עליו ליידע את כל הצדדים על כך בכתב.

Disclosure – אי הסתרה וחובת חשיפה של כל הנתונים כלפי הלקוח. מחוייב המתווך לציין בפני הלקוח את כל ההצעות שקיבל, גם אם לדעת המתווך ההצעות לא רלוונטיות.

Confidentiality– חובת שמירת סודיות במה שהלקוח מספר.

Account– על המתווך להתנהל ביושר בכל הנוגע לכספי נאמנות אשר מופקדים אצלו.

Reasonable- על המתווך להגן על הלקוח באופן זהיר וסביר.

חוק MGL 93A– המדינות כמובן מוסיפות חובות כפי שמוצאות לנכון, בבוסטון נוספה חובה לפעול באופן הוגן –
fair and honest dealing- implied duty of good faith, כפי שבאים לידי ביטוי בחוק MGL 93A.

נכס בארה״ב - חובת נאמנות של מתווך כלפי הלקוח
חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד