מתווכים בבוסטון

נכס בבוסטון – ההבדל בין Salesperson ו Broker

סוגי מתווכי מקרקעין בארה״ב –

Salesperson License
בבוסטון ישנם שני סוגי מתווכים במקרקעין, מועמד שסיים את הקורס ועבר את הבחינה מקבל בתחילה רישיון שמכונה  Salesperson License, ניתן להשוות אותו למעין 'מתמחה' אשר צריך לעבור תקופת סטאז' במשך שלוש שנים.
המגבלות שלו הינן בעיקר שעליו לעבוד במשרד תיווך והוא אינו יכול לעבוד באופן עצמאי, הוא אינו יכול לקבל עמלת תיווך באופן ישיר.

לקוח אשר משלם דמי תיווך משלם למשרד של הברוקר, וזה מעביר ל-Salesperson חלק מעמלת התיווך.
לכן הברוקר הוא הסוכן של הלקוח, וה-Salesperson הוא סוכן משנה של הלקוח. במילים אחרות מבחינה משפטית הברוקר הוא שכורת הסכם עם הלקוח, וה-Salesperson ביחסים חוזיים עם הברוקר.

Broker's license – רק לאחר שאותו Salesperson צבר 3 שנות ניסיון בתחום במשרד תיווך, סיים עוד קורס של 40 שעות לימוד, עבר בהצלחה מבחן נוסף, הוא יקבל רישיון Broker's license.

Salesperson – כפי שראינו לעל ה Salesperson חייב לעבוד ולקבל הכשרה במשרדו של הברוקר אשר אחראי עליו.
העבודה אצל הברוקר יכולה להיעשות כשכיר או כעצמאי.
(Salesperson can be hired as a 1099 independent contractor  או כשכיר W2 employee.)

תשלום דמי תיווך – ה-Salesperson, אינו יכול לעבוד באופן עצמאי אלא הוא מעין מתמחה במשרדו של הברוקר, כך גם אסור לו לקבל עמלת דמי תיווך באופן ישיר, ואף אסור לו להחזיק כספי נאמנות בשם הלקוח.
אלו כולם נעשים על ידי הברוקר, שמעביר ל-Salesperson, חלק מהעמלה שקיבל מהלקוח.

נכס בבוסטון - ההבדל בין Salesperson ו Broker
גלילה לראש העמוד