מתווכים בבוסטון

הגנת הצרכן בוסטון

הגבלות בחוק בדבר הטעיה – תיווך נדל”ן מוגדר כעסק ומשכך כפוף למגבלות חוקיות בדבר מתן שירותים.
כך לדוגמא בבוסטון עניין זה מעוגן בחוק Genera Law Chapter 93A- MGL.
החוק נועד להגן על לקוחות מהונאה או הטעיה.
לקוחות המרגישים שנפגעו כאמור, יכולים להגיש תלונה ולקבל פיצוי כספי בסכום של פי שתיים עד פי שלוש מהנזק שנגרם להם או שכמעט נגרם להם.
כל שעל הלקוחות לעשות זה לכתוב מכתב תלונה למתווך ולחכות שלושים יום למענה.
באין מענה – ניתן להגיש תלונה לגוף המפקח אשר אחראי על עניין זה.

דוגמאות להטעיה – דוגמאות לעניין זה הינם הטעיות מצד המתווך כלפי קונה בדבר מאפיינים של הדירה – אם באופן אישי או בפרסום, או נניח אי החזרת כספי פיקדון במועד לידי הלקוח במיידי.
חשוב להבין שאין צורך ב'כוונת זדון' או כוונה כלשהי מצד המתווך, גם טענה בדבר טעות בתום לב לא תסייע למתווך לחמוק מקנס.

הגנת הצרכן בוסטון
גלילה לראש העמוד