שמאות של הבית

נדל״ן בארה״ב – שיטת העלויות Cost Approach

נכס בארה״ב – שיטת מבנה עלויות

השיטה של בדיקה של עלויות Cost Approach תלויה בהשוואה.
אנחנו משווים את עלות בניה חדשה של הנכס המדובר ביחס לשווי הנכס, מפרקים או מפרידים בין : עלויות הבניה, עלות הקרקע ורווח יזמי.

שיטה זו מתבססת על סכימה של כל מרכיבי השווי של הנכס אך כל אחד מהם בנפרד.
נותנים את ערך שווי הקרקע, ערך שווי המבנה וכמובן לרווח היזמי.
בשיטה זו אנחנו נותנים ערכים לפחת הפיזי והכלכלי הנובע מהתאמת (או שמא אי התאמת) המבנה לסביבה.

נדל״ן בארה״ב - שיטת העלויות Cost Approach
גלילה לראש העמוד