שמאות של הבית

השמאות בארה״ב – מיהו שמאי ?

USPAP
מקצוע השמאות פועל ומפוקח בארה"ב תחת ארגון (USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice.
שמאים (Appraisers) גם יכולים להיות חברים בארגון NAP כפי שהסברתי במקום אחר.
כמובן שיש צורך ברישיון כדי לבצע שמאות, בהתאם לחוק FIRREA Act Of 1989.

Appraisals – השמאות עצמה מכונה appraisalsאו narrative form.
בהגייה מקצועית מכונה Uniform Residential Appraisal Report.
בעבר השמאיות נעשתה לרוב עבור לאחד משתי הבנקים הגדולים בארה"ב למשכנתאות אז לעיתים השמאות מכונה URAR,
או Fannie Mae / Freddie Mac From 1004.

ביצוע השמאות בבוסטון
גלילה לראש העמוד