שמאות של הבית

ביצוע השמאות בבוסטון

שמאי יעריך את שווי הדירה, דהיינו יבצע שמאות באופן הבא:
ראשית השמאי יאסוף נתונים טכניים בנוגע לדירה, לאחר מכן יאסוף נתונים גם אצל הרשויות הנוגעות בדבר,
לאחר מכן יבצע השוואה של עסקאות שנעשו בששת החודשים האחרונים באזור הדירה המדוברת.
כמובן שהשמאי יחפש עסקאות עם דירות דומות ככל שניתן.

השימוש המיטבי – לאחר מכן, השמאי יחליט האם השימוש שנעשה בדירה הינו 'השימוש המיטבי' – דהיינו שימוש שיניב את השווי הגבוה ביותר, היינו highest and best use, כך יחלץ השמאי את שווי המקרקעין שעליו בנוי הדירה.
השלב הבא יהיה קביעת עלות הדירה עצמה, כששווי הקרקע בתוספת עלות הדירה יוצרת את השווי הסופי של הדירה.

ביצוע השמאות בבוסטון
חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד