העברת זכויות בבית
מהמוכר לקונה בבוסטון

נכס בארה״ב – רכישת הבית באמצעות משכנתא

שלבי רכישת בית בארה״ב באמצעות משכנתא –

שלב 1 הלקוח מקבל אישור מקדים מהבנק למשכנתאות, בו הבנק מפרט את הסכום, אחוז מימון ואת הריבית כמו גם תקופת המשכנתא. לאחר מכן יודע הלקוח מה התקציב שלו לרכוש דירה.

שלב 2 – בשלב שני, הלקוח מוצא דירה ואז הבנק שולח שמאי – appraiser להעריך שווי הדירה לצורכי משכון collateral. רק לאחר שהבנק מרוצה מתוצאות השמאות הוא מוציא מכתב כוונות בדבר התחייבות מצידו לקבלת משכנתא
Letter of commitment.

שלב 3 בשלב האחרון, במועד תשלום יתרת התמורה – closing, הבנק נותן כספי ההלוואה ובתמורה מקבל שטר משכנתא -ֿ
note / promissory not / mortgage note.
באותו מעמד הצדדים גם מבצעים התחשבנות הדדית – Protation, המוכר צריך לשלם מיסים ותשלומים שוטפים עד למועד, שהינו גם מועד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה.
ממעוד זה ואילך הקונה משלם תשלומים אלו, אך לעיתים המוכר משלם מראש מיסים מסויימים ולכן מתבצעת התחשבנות והקונה מחזיר למוכר הוצאות אשר מוטלות עליו.
כך, לדוגמא במקרה שיש שוכר בדירה אשר שילם מראש דמי שכירות ושילם פיקדון למוכר.

 

נכס בארה״ב - רכישת הבית באמצעות משכנתא
גלילה לראש העמוד