שלב אחר שלב ברכישת בית בבוסטון

מה יחשב חוזה רכישה מחייב בבוסטון

הצעה וקיבול – על מנת שהסכמה תשתכלל לכדי חוזה מחויב עלינו לעמוד במספר תנאים.
ראשית יש צורך בהצעה וקיבול – offer and acceptance, המביא לידי מפגש רצונות meeting of the minds.
כמובן שיש צורך בתמורה consideration, וכן בהסכמה מדעת וכשירות משפטית (consent and competence) של החותמים על החוזה.

Statute of Frauds בעניין זה אבקש להסב את תשומת ליבכם לעניין של Statute of Frauds, כי יתכן ותתקלו בו.
בעוד שבדין הישראלי חוזה לרכישת דירה שאיננה בכתב אין לה תוקף, הרי שבדין האמריקאי הדין קצת שונה.
מצד החוק של Statue of Frauds, החוזה כן מחייב, אך תוקפו בעייתי במקרה שצד יטען נגד תוקפו.

Contingencies – החתימה על חוזה הרכישה P&S, קובעת תנאי מתלה (contingencies) מצד הקונה, בדבר קבלת מימון בנקאי, בדבר בדיקת הדירה על ידי מהנדס ועוד.
בדרך כלל בחתימה על החוזה ישלם הקונה 5% כדמי רצינות, אשר לא יושב במקרה שהקונה לא ישלים העסקה.

נכס בבוסטון - חיוביי מתווך
חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד