שמאות של בית בבוסטון

שמאות מעצם הגדרתה היא מקומית מאוד. 
לכן, רצוי להיעזר בשמאי מקומי אשר פועל בשכונה הספציפית בבוסטון, אשר מעניינת אתכם.  

שווי שוק הוא המחיר שישלם הקונה מרצון בתנאי שוק מקרקעין חופשי, כאשר הנכס נקי מכל חוב ומשעבודים.

שיטה זו מתבססת על סכימה של כל מרכיבי השווי של הנכס אך כל אחד מהם בנפרד, נותנים את ערך שווי הקרקע, ערך שווי המבנה וכמובן לרווח היזמי.

השמאי הוא מי שיעריך את שווי הדירה, יאסוף נתונים טכניים בנוגע לדירה, יאסוף נתונים גם אצל הרשויות הנוגעות בדבר ולבסוף יבצע השוואה של עסקאות שנעשו בששת החודשים האחרונים באזור הדירה המדוברת.