שיטת מדידת המקרקעין בבוסטון

בוסטון הינה חלק מ 13 הקולוניות הראשונות של ארה"ב אשר להן שיטת מדידה שונה מיתר חלקי ארה"ב. 
כדאי להכיר את שיטת המדידה על מנת להתמצא באופן רישום המקרקעין בבוסטון.

מהי שיטת המדידה הנפוצה ביותר בארה״ב?

המדידה הנפוצה ביותר נקראת  Meter And Bounds Surveys, מדובר בשיטה אשר נותנת תיאור למקרקעין לפי סימנים בשטח – Bounds – ומרחקים .Meters

מהי שיטת טורנס?

Torrens System הינה דרך לקבוע בעלויות על גבי מקרקעין.