נדל"ן ואיכות הסביבה בבוסטון

בעלי בתים בבוסטון כפופים לחוקים אזוריים, מדינתיים ופדראליים נוקשים בכל הנוגע לאיכות הסביבה.
מי שאינו מכיר חוקים אלו, המשלבים נדל"ן ואיכות הסביבה, צפוי להסתבך בקנסות כבדים מאוד, ואף עלול להסתבך בהליכים פליליים או מינהליים.

חשוב לבעלי בתים בבוסטון להיות מודעים לחוקים הסביבתיים הקיימים.

ישנם חוקים רבים הנוגעים לכריתת עצים, מיחזור, חימום וקירור ופיקוח על בעלי חיים.

בארצות הברית יש מספר חוקים ותקנות סביבתיים המכסים היבטים רבים של פעילות אנושית על פני כדור הארץ ובקרבתו.

דוגמאות חוקי איכות סביבה:

  • חוק בקרת זיהום אוויר
  • חוק אוויר נקי
  • חוק מים נקיים
  • חוק מינים בסכנת הכחדה
  • חוק שימור ושימור משאבים (RCRA)
  • חוק מי שתייה בטוחים (SDWA)
  • חוקי סילוק פסולת מוצקה (SWDA)
  • חוק בקרת חומרים רעילים (TSCA)