נדל"ן בבוסטון

מקרקעין או נדל"ן בהגדרתו הוא עניין 'מקומי'.  למעשה אין נושא שהוא מקומי יותר מאשר נדל"ן.
בהגדרה המדובר ב 'נכסי דלא ניידי' היינו נכס שלא ניתן להזיז אותו.

הנדל"ן מושפע ממספר חוקים. 
ראשית למערכת חוקים המקומית ובמעגל רחב יותר למערכת חוקים אזורית.  לאחר מכן של המדינה.
במקרה של ארה"ב לאחר מכן למערכת חוקים הפדראליים.

החוקים המקומיים הם נבנים על החוקים האזוריים, שנבנים על החוקים המדינתיים וכו'.
אפשר לדמות את זה למבנה קוביות.  הקוביה העליונה תלויה בכל הקוביות שמתחתן.  אם יסירו את אחד הקוביות – הבניין יפול.

כך בנדל"ן.
החוקים של 'השכונה' נבנים על החוקים של המדינה.  לכן, אסור לחוקים של השכונה לסתור את החוקים של המדינה.
אם הם סותרים – אז אין להם תוקף.

ההקדמה נועדה להסביר שלא ניתן לדבר רק על נדל"ן בבוסטון אשר במדינת מסצ'וסטס מבלי לדבר על נדל"ן בכלל ארה"ב, כי הרי על החוקים המקומיים של בוסטון ומדינת מסצ'וסטס לקיים ולא לסתור את החוקים הפדראליים.

כל מי שבוחר לקנות נדל"ן בבוסטון חייב להבין באנגלית לפחות מספר מונחים בסיסיים.
מסיבה זו המונחים מוסברים כאן בשפה העברית וגם בשפה האנגלית.

אך יש עוד סיבה שהנושא מובא גם בשפה האנגלית – פשוט כי ישנם מונחים שלא ניתן לתרגם אותם באופן מדוייק.

את הדוגמאות אתם תראו בעצמכם בהמשך.

הגדרת מקרקעין בכלל מדינות ארה"ב

החוק בארה"ב מכנה מקרקעין (אשר מכונה real property או real estate או realty או  immovable property) באופן די דומה לחוק הישראלי.

מטלטלין יכונו moveable property or Personal Property, Personality, Chattel וכו'.

Real property – יכונה מקרקעין + כל הזכויות המתלוות אליה.

סתם מקרקעין טכני יכונה real-estate וכו'.

הקרקע כוללת, כמו בדין הישראלי, גם כל המחובר לקרקע חיבור של קבע (improvements).