מתווכים בבוסטון

ככל שבית יקר יותר כך סיכוי גבוה יותר שהצדדים ייעזרו במתווך לצורך מכירתו.
הנדל"ן בבוסטון יקר ורובם הגדול של עסקאות הנדל"ן בבוסטון מבוצעות באמצעות מתווכים.