מיסים ברכישת ומכירת בית בבוסטון

מיסים בעסקאות מקרקעין הינו נושא מאוד מקומי. 

עסקאות מקרקעין בבוסטון כרוכים בתשלומי מיסים מדינתיים ומיסים פדראליים. 

בנוסף, ישנן אגרות וישנם היטלים. 

מהם המסים על עסקאות נדל״ן?

חשוב לדעת שמלבד ה Real Estate Tax שהינו מעין ארנונה שוטפת, הרי שיש תשלום מס נוסף שמכונה CPA – או בשמו המלא Community Preservation Act, את המס גובה העירייה בסכום של 1% מהערך של הנכס כפי שמחושב בחשבון ה Real Estate Tax, וזאת לאחר הפחתות וכדו’.

איזה הקלות מס יש בעסקת נדל״ן?

במקרה שהמוכר מתגורר בבית, הוא יכול לחשב פחת על מרכיב הריבית של החזרי המשכנתא עד לגובה של 750,000$, כך יכול המוכר להפחית תשלומי מס מוניציפליים וארנונה עד לתקרה מסוימת.

מהו מס שבח?

כשהנכס נמכר על המוכר לשלם מס שבח – Capital Gains Taxes על הרווח.

מס השבח יחשוב כעסקה מהירה בתנאי שהמוכר החזיק בנכס בפחות משנה או עסקה איטית במידה והמוכר החזיק בנכס פחות משנה.