מימון בנקאי – משכנתא בבוסטון

ניתן לקבל משכנתא לצורך רכישת בית גם למי שאיננו אזרח אמריקאי.
הבנקאות בבוסטון מפותחת מאוד והאפשרויות הן רבות ומגוונות.
רצוי להיעזר בבעל מקצוע לצורך קבלת משכנתא.

לוח סילוקין (Amortization Table) היא טבלה שבאמצעותה הלווה יכול להבין כל חודש כמה כסף הוא משלם עבור הריבית ומה התשלום עבור הקרן.

דירוג אשראי בארה"ב הינו נושא חשוב מאוד עבור בעלי נכסים.
הדירוג הוא מספר אשר משקף את הסיכון של הבנקים שהלווה לא יחזיר את ההלוואה.

הבנק (The Truth In Lending Act) TILA מחויב לפרט את כל עלויות הנלוות הנדרשות מהלווה כדי לקבל את ההלוואה, עלויות אלו כוללות אגרות, נקודות ועוד…
בעניין זה חשוב להדגיש גם את העמלה לחברות ברוקרים למשכנתאות.