השכרת בית בבוסטון

בבוסטון כללי המשחק ברורים וידועים למשכיר כמו גם לשוכר.

במיוחד בכל הנוגע לחוקים.

לכן, השכרת בית בבוסטון הינו עניין פשוט. 

כל עוד לא הוסכם אחרת במפורש, הרי שהשוכר יכול להעביר זכויותיו לשוכר חלופי Assign  
או אף להשכיר הדירה לשוכר משנה Sublet.

המשכיר מוגבל על פי חוק בנוגע לסכומים שהוא יכול לקבל מהשוכר כביטחונות, על המשכיר להצהיר בכתב בדבר הליקויים שקיימים בדירה ואישור בדבר קבלת הפיקדון ואופן החזרתו Statement of condition.

חוזה שכירות רגיל יעשה בכתב ויכיל את הפרטים הרגילים של חוזה שכירות – המושכר, הצדדים, דמי השכירות ותקופת השכירות.