העברת זכויות בבית מהמוכר לקונה בבוסטון

בוסטון איננה שונה מהנוהג ביתר מדינות ארה"ב. 

העברת הזכויות מבוצע ב closing.

נהוג כי מעמד זה מתקיים אצל עורך הדין של המוכר או במשרדו של המתווך.

 הלקוח מקבל אישור מקדים מהבנק למשכנתא, הלקוח מוצא בית שרוצה לקנות. הבנק שולח שמאי להעריך את שווי הבית לצורכי משכון, הבנק נותן כספי ההלוואה ובתמורה מקבל שטר משכנתא.

במקרה שהקונה לא מחזיר את ההלוואה דהיינו את כספי המשכנתא חזרה לבנק,
הבנק פועל לממש את המשכנתא באמצעות מכירת הבית.

העברת זכויות Real-Estate Transferred או Conveyed מבוצע באמצעות שטר – Deed.
השטר חייב להיות כתוב וכשיר מבחינה משפטית.