העברת זכויות בבית מהמוכר לקונה בבוסטון

בוסטון איננה שונה מהנוהג ביתר מדינות ארה”ב.

העברת הזכויות מבוצע ב closing.

נהוג כי מעמד זה מתקיים אצל עורך הדין של המוכר או במשרדו של המתווך.

איך רוכשים בית באמצעות משכנתא בארה״ב?

הלקוח מקבל אישור מקדים מהבנק למשכנתא, הלקוח מוצא בית שרוצה לקנות. הבנק שולח שמאי להעריך את שווי הבית לצורכי משכון, הבנק נותן כספי ההלוואה ובתמורה מקבל שטר משכנתא.

מתי מגיעים לכינוס נכסים?

במקרה שהקונה לא מחזיר את ההלוואה דהיינו את כספי המשכנתא חזרה לבנק,
הבנק פועל לממש את המשכנתא באמצעות מכירת הבית.

איך מעבירים זכויות בארצות הברית?

העברת זכויות Real-Estate Transferred או Conveyed מבוצע באמצעות שטר – Deed.
השטר חייב להיות כתוב וכשיר מבחינה משפטית.