הגבלות על הדירה מצד הרשויות

ככל שהרשויות מגבילות יותר את אפשרויות הבניה והשימוש במרחב שלה – אפשר לנחש שהגעת לשכונה יוקרתית יותר. 
בוסטון והסביבה הינם אזורים יוקרתיים וגם ההגבלות על הבניה והשימוש בבניה נוקשים ומפורטים. 

בעל הנכס יכול מרצונו החופשי להגביל את הזכויות שלו בדירה.
בנוסף קיימות גם הגבלות כספיות לנכס כדוגמא משכנתא, ובמקרים אלו הנכס משמש כערובה לחוב.

בעל השטח מגיש בקשת היתר לבנייה (Building permit) לוועדה המקומית,
לאחר הבנייה יש לקבל ״טופס אכלוס״ (A certificate of occupancy) אשר מאשר כי הבנייה היא בהתאם לתקן הקבוע בחוק.

בעל הנכס צריך לשלם שנה בשנה תשלומי ארנונה (Property Taxes), תשלומים אלו משולמים לרשויות המוניציפליות, התשלומים משולמים לפי שווי הנכס ולא לפי גודלה.