ביטוח עסקאות נדל"ן בבוסטון

ביטוח עסקאות נדל"ן בבוסטון חשוב ושונה ממה שמוכר בישראל. 
הביטוח מבוצע בעיקר באמצעות Title Insurance.
שיטת רישום המקרקעין בבוסטון איכותי ומדויק וזה מתבטא בפרמיית הביטוח.