ביטוח עסקאות נדל"ן בבוסטון

ביטוח עסקאות נדל"ן בבוסטון חשוב ושונה ממה שמוכר בישראל. 
הביטוח מבוצע בעיקר באמצעות Title Insurance.
שיטת רישום המקרקעין בבוסטון איכותי ומדויק וזה מתבטא בפרמיית הביטוח. 

לאחר ששמאי מעריך את שווי עלות בניית הבית, עליו לתת משקל גם לפחת Depreciation.
לאחר מכן, יבדיל השמאי בין התקופה שעברה מאז שהבית נבנה לבין התקופה שעוד נותרה עד שצריך להרוס את הבית ולבנונות מחדש.

 ישנם שני סוגי פוליסות ביטוח מקובלות לנכס בארצות הברית :
מכסה את כל גובה הרכישה – Mortgagor or owner protection
 מנכה רק את יתרת המשכנתא – Mortgagee or lender protection

הפרמיה עבור הביטוח הינה בסכום של 0.2% – 0.4% ממחיר הבית, ונגבית ״בבת אחת״ במועד הפעלת הביטוח.