איסור אפליה בבוסטון בנדל"ן

איסור האפליה בנדל"ן בבוסטון יונק את יסודותיה מאיסור כולל של אפליה בארה"ב.

בגלל המבנה הדמוגרפי הייחודי בבוסטון ובגלל האוכלוסיה המשכילה בבוסטון עניין זה מקבל משנה תוקף.

הנושא של איסור אפליה טבוע עמוק בחוקה האמריקאית ובהיסטוריה האמריקאית ובמיוחד בבוסטון אשר מבחינה היסטורית הינה חלק מהמושבות הראשונות בארה"ב.