נדל"ן בבוסטון

סוגי בעלות מקרקעין בבוסטון

Freehold – הינו כינוי כולל של בעלות מוחלטת במקרקעין.

תחת קטגוריה זו אנחנו נוהגים לכנות את צורת הבעלות של Fee או Fee simple Absolute, זכויות אלו מקבילות או דומות ל'בעלות' בדין הישראלי, הן כוללות את מקסימום הזכויות בקרקע אשר מוגבלת רק על ידי ועדות התכנון ותקני הבניה.
מתחת לכך מוגדרת Fee Simple Defeasible כאל זכויות מעין חכירה תחת תנאים מסוימים.
בתת קטגוריה זו קיימות שלוש אפשרויות:

Fee Simple determinable – הזכויות מתבטלת במקרה שבעל הזכויות הנוכחי הפר את התנאים. וכן fee simple subject to a

Condition subsequent – הזכויות חוזרות לבעלים המקוריים במקרה שננקטים הליכים משפטיים נגד בעל הזכויות הנוכחי בגין הפרת התנאים.

Fee simple subject to an executory limitation– אשר דומה לזכות הקודמת אך כאן הזכויות עוברת לצד ג' ולא לבעלים המקוריים.

סוגי בעלות מקרקעין בבוסטון

לקבלת מידע אודות רכישת בית בבוסטון

המאמר נכתב ע"י עו"ד אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד