נדל"ן בבוסטון

דירה בבניין – בית משותף בארצות הברית

דירה משותפת בארצות הברית :

Condominiums – דומה לזכויות דיירים בבית משותף.

יש המכנים אותו כאל horizonal property act.

באשר הוא מחלק את המקרקעין לאורכו או שמא לגובה, במקום לפי שטח על גבי הקרקע. הבית המשותף עצמו מכונה Condo conversion, והשטר המקורי אשר יוצר את החלוקה לתתי חלקות יכונה master deed אשר גם מקים את הגוף שינהל את הבית המשותף – homeowner's association. הנהלים הפנימיים שעל פיהם יתקבלו החלטות ניהול הבית המשותף יבוצעו על ידי bylaws of the association.

תשלום דמי וועד הבית מכונה condo fee , וועד הבית מכונה Board of Trustees, אשר יש ביכולתו גם להגביל אנשים לקנות דירות בבית המשותף (למרות שההגבלה פחות מחמירה מאשר בבניינים מסוג Cooperative ). אגב מעניין לציין כי בניגוד לישראל, תשלום עבור דמי וועד אינם מחושבים לפי גודל הדירה אלא לפי שווי שוק של הדירה, ביחס ליתר הדירות בבניין.

במקרה של העדר תשלום לוועד בית במשך תקופה של מעל לשישה חודשים, ניתן להטיל עיקול (אשר גובר על חובות אחרים) אשר מכונה super-priority lien ואף לגרום למכירת הדירה, נשוא החוב.
מסיבה זו במכירת דירות אלו יש צורך להביא אישור של וועד הבית בדבר העדר חובות לדירה הנמכרת. במכירה דירה יש גם לבדוק את נושא capital reserves – שהינו קרן כסף המופקד אצל וועד הבית אשר נועד לבצע תיקונים ותחזוקה. כספים אלו מופרשים מתוך תשלומי וועד הבית- special assessments.

לוועד הבית יש אף סמכות להטיל קנסות על בעלי דירות שמפרים את ההסכם / הכללים החלים על הדירות בבניין.

כל בעל דירה יקבל לידיו שטר אשר נוצר על ידי unit deed, אשר מעגן את הזכויות שלו בדירה וברכוש המשותף. וכמובן מפרט את חובותיו כלפי הרכוש המשותף וניהול הבית המשותף.

דירה בבניין - בית משותף בארצות הברית

לקבלת מידע אודות רכישת בית בבוסטון

המאמר נכתב ע"י עו"ד אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

גלילה לראש העמוד