מימון בנקאי / משכנתא בבוסטון

רישום המשכנתא בבוסטון

רישום משכנתא – בישראל לעולם הקונה הוא בעל הדירה, ולבנק רשומה משכנתא על זכויות הבעלות של הקונה אך,

בארה"ב ישנן שתי שיטות בדבר:

1.שיטה אחת הינה רישום משכנתא באופן הנ"ל, שיטה זו מכונה Lien Theory State.

2.רישום משכנתא בבוסטון – בוסטון נוהגת בשיטה השניה שבה רישום הבעלות על שם הבנק, עם זכויות עתידיות (equitable title) של הקונה ע"ג הדירה – Title Theory State.

רישום המשכנתא בבוסטון
גלילה לראש העמוד