מימון בנקאי / משכנתא בבוסטון

נדל״ן בארצות הברית – משכנתא מסובסדת

משכנתא מסובסדת בארה״ב –

חשיבות הבנקים למשכנתאות – חשוב מאוד להבין לעומק את עניין המשכנתאות המסובסדות הניתנים ללווים כדי לקנות דירות בארה"ב, עניין זה נוגע למספר אופנים כפי שיפורט להלן.

אופן מתן המשכנתא – הדרך העיקרית שבה הממשל הפדראלי וגם הרמת המדינה שבה הם עוזרים ללווים לקבל מימון בנקאי הינו באמצעות מינוף גבוה יותר, דהיינו לאפשר הלוואות גדולות יותר עם הון עצמי נמוך יותר.

LTV – בנקים בדרך כלל מבקשים לממן עד 80% מערך הדירה, דהיינו לאפשר מינוף של עד 80% – המכונה Loan to Value Ration (LTV). באמצעים אלו ניתן להגיע עד לכדי 96% מימון.

ישנם תוכניות רבות הן פדראליות והן מדינתיות אשר מטרתן לסייע לרכוש דירה עם הון עצמי נמוך. להלן נציין אחת מהן:

FHA-האפשרות הראשונה היא FHA- Federal Housing Administration.
תחת תוכנית שנקראת 203 b – program, המאפשרת מינוף גבוה ברכישת דירה ראשונה – Primary residence.
כפי שהוסבר לעיל הגוף אינו נותן כספים אלא רק מאפשר להקטין את ההון העצמי הדרוש ללווה, וזאת באמצעות ביטוח כלפי הבנק אשר נותן את המשכנתא – Mortgage Insurance or MI.

נדל״ן בארצות הברית - משכנתא מסובסדת
גלילה לראש העמוד