שיטת מדידת המקרקעין בבוסטון

שיטות מדידה בארצות הברית

שיטות מדידה נהוגות בארה"ב

בארה"ב נהוגות מספר שיטות מדידה שונות.
בישראל אנחנו רגילים לשיטת מדידה אחת של גוש / חלקה.
בארה"ב, בגלל גודלה ובגלל נסיבות היסטוריות ישנן מספר רב של שיטות מדידה.
חשוב לציין שיש אפשרות לשלב מספר סוגי מדידות שונות כפי שאפרט להלן:

Meter and Bounds Surveysהמדידה הנפוצה ביותר נקראת Meter and Bounds Surveys.
מדובר בשיטה אשר נותנת תיאור למקרקעין לפי סימנים בשטח – bounds – ומרחקים meters.
הגבהים נקבעים ביחס לפני הים- datum.
יש קווי דימיון בין שיטה זו לבין שיטת הרישום הישנה של פנקס השטרות אשר מתארת מקרקעין לפי סימנים בשטח ולפני השכנים.

Lot and Block Surveys – השיטה הנוספת הינה Lot and Block Surveys אשר דומה לשיטת גוש / חלקה הנהוגה בישראל. כאמור ניתן לשלב בין השיטה הזו לבין השיטה הראשונה.

Government Rectangular Survey System – שיטת מדידה נוספת הינה Government Rectangular Survey System.
השיטה גם מכונה Public Land Survey System / Rectangular Survey System.
זוהי שיטה ישנה אשר ניתן להשוות אותה לקווי אורח וקווי רוחב אשר מקיפים את כדור הארץ.
בשיטה זו השטחים מחולקים לריבועים שווי גודל, קווי האורך מצפון לדרום הינם Principal meridian, וקווי הרוחב ממזרח למערב Base lines.
כל ריבוע כזה מחולק בקווי משנה – קווי אורך מכונים Range וקווי הרוחב Tier או township lines.
בכלל ארה"ב ישנם 37 מלבנים כאלו, ולכל אחד מהם יש שם או מספר.

Township – בשיטת המדידה לעיל, הגודל של כל ריבוע פנימי הינו 6 מייל כפול 6 מייל – township, בתוכו כמובן 36 ריבועים (23,040 אייקר acres). אגב, המייל הפנימי (מס' 16) מכונה school section, בגלל שנהוג היה לייעד אותו לבתי ספר.

Halves – גם הריבועים הפנימיים כמובן מחולקים ל halves של 32 אייקר, ושוב לחלוקה פנימית, עד שמגיעים לבית בודד.
לעיתים נעזרים בשיטת גוש / חלקה לתאר את הריבועים הפנימיים.

Section – לסיום תיאור מדידה זו צריך לזוכר את המונח Section, אשר מתאר גודל של מייל כפול מייל (640 אייקר).
כך חצי section הינו מייל כפול חצי מייל.

שיטות מדידה בארצות הברית
גלילה לראש העמוד