העברת זכויות בבית
מהמוכר לקונה בבוסטון

סוגי השטרות להעברת זכויות בבוסטון

ארבעה סוגי שטרות – ישנן ארבעה סוגים עיקריים של שטרות העברת זכויות, ההבדלים נוגעים להיקף האחריות שנוטל על עצמו המוכר בזכות ה-title המועברת.
בישראל עניין זה בא לידי ביטוי בחוזה הרכישה שנחתם בין הצדדים.

1.General Warranty Deed – השטר הראשון הינו General Warranty Deed או Warranty Deed.
מדובר בסוג של אחריות מוחלטת של המוכר בנוגע להיקף הזכויות המועברות לקונה הדומה לאחריות של חברת ביטוח כלפי מבוטח. שטר זה איננו בשימוש, ולמעשה הביטוח title insurance החליף אותו במידה רבה.
יחד עם זאת, להשכלה הכללית טוב להבין את המשמעות של אחריות המוכר בסוג השטר הזה.

השטר מכיל אחריות כוללת כלפי הקונה general warranty deed או covenant of seisin or seizin,
אחריות מפני מגבלות – covenant against encumbrances, וכן אחריות בפני טענות עתידיות בנוגע לדירה – covenant of further assurances, המוכר אחראי גם לטענות צידי ג' covenant of quiet enjoyment.
לבסוף גם אחרי ניתן לפצות ולשפוט את הקונה בגין כל נזק ככל שייגרם לו covenant of warranty forever.

2.Special warranty deeds – השטר השני הינו special warranty deeds או limited warranty deeds.
זהו השטר הנפוץ ביותר.
כמו בישראל, המוכר אחראי על פגמים אשר נוגעים לתקופה שבה הוא היה הבעלים של הדירה, אין הוא אחראי על פגמים רישום הדירה בגין התקופה שלפני כן.

3.Bargain and sale deeds – השטר השלישי הינו bargain and sale deeds.
ניתן אולי להשוות את השטר לסוג של מכירה AS IS – 'כמו שהוא' אשר בשימוש בישראל.
המוכר לוקח אחריות פחותה מאוד בדבר הזכויות שיש לו בדירה. שטר זה נפוץ כמובן במקרים שבהם הדירה נמכרת תחת אילוץ – כגון באמצעות כונס נכסים, כאשר אין הוא יודע מה היקף הזכויות המועברות.

4.Quitclaim deeds – השטר הרביעי הינו Quitclaim deeds או non warranty deeds. זהו שטר שבה האחריות היחידה הינה במקרה של רמאות או הטעיה מצד המוכר, אחרת אין אחריות כלל.
גם שטר מסוג זה נפוץ במכירת דירות כאשר הבנק נאלץ למכור דירתו של בעל משכנתא שלא פרע את המשכנתא וכדומה.

סוגי השטרות להעברת זכויות בבוסטון
גלילה לראש העמוד