העברת זכויות בבית
מהמוכר לקונה בבוסטון

כינוס נכסים בבוסטון

מתי מגיעים לכינוס נכסים ? – במקרה שהקונה לא מחזיר את ההלוואה דהיינו את כספי המשכנתא חזרה לבנק,
הבנק פועל לממש את המשכנתא באמצעות מכירת הבית, הליך זה מכונה foreclosure.
הבנק מבקש להיפרע מהלווה באמצעות מכירת הבית ולהחזיר לעצמו כספי ההלוואה.
לעיתים הבנק הופך לבעל הדירה לאחר שתבע את הלקוח שלא החזיר כספי ההלוואה, הליך זה מכונה strict foreclosure.

אופן כינוס נכסים– פעולת מימוש המשכנתא נעשית בפיקוח בית משפט – judicial, אבל בחלק מהמדינות אין צורך בכך והמכירה מבוצעת על ידי deed of trust, כפי שיוסבר בהמשך.
בכל מקרה המכירה מבוצעת בדרך כלל על ידי מכרז לכל המרבה במחיר.
ללווה יש זכות לפדות את המשכנתא במחיר המוצע הגבוה ביותר – equity right of redemption.

העברה במקרה כינוס נכסים – לעיתים נדירות, כשגובה המשכנתא גבוה יותר ממחיר הבית – underwater, יכול הקונה לפדות את המשכנתא אף ללא מכרז (short sale) תוך שהבנק מוותר על החזר חלקי מכספי המשכנתא.

 

כינוס נכסים בבוסטון
גלילה לראש העמוד