העברת זכויות בבית
מהמוכר לקונה בבוסטון

נכס בבוסטון – העברת זכויות בלשכת הרישום

העברת זכויות לבית בבוסטון  –

העברת זכויות – transfer / conveyance of title – מבצוע בדרך כלל באופן הבא: הקונה חותם על הצעה לרכישת הדירה, שלב זה מכונה The Basics.

לאחר בדיקות נחתם החוזה – S&P והקונה מפקיד בנאמנות דמי רצינות, והבנק המלווה ממנה עורך דין או חברה title company, לתת חוות דעת בנוגע לזכויות title search שבו בודק את שרשור הזכויות כפי שרשום אצל לשכת רישום המקרקעין. כך מוודא שאין בעיות באופן והיקף הרישום clouds on title.

Closing – לאחר מכן מגיע השלב הסופי של העברת תשלום התמורה ורישום הזכויות. אלו נעשים בו במקום, בניגוד לנוהג בישראל, שלב זה מכונה Closing.

כאן מתאספים כולם: המתווך של המוכר אשר מגיע עם הפיקדון שהפקיד הקונה (בדרך כלל 5%), נציג הבנק מגיע עם סכום ההלוואה (המשכנתא), הקונה עם יתרת ההון העצמי. בו במקום עורך הדין מבצע את העברת הזכויות בדירה על שם הקונה עם משכנתא municipal lien certificate, לטובת הבנק.

נכס בבוסטון - העברת זכויות בלשכת הרישום
גלילה לראש העמוד