הגבלות על הדירה מצד הרשויות

נדל״ן בארה״ב הגבלות במקרקעין

הגבלות מקרקעין בארה״ב –

encumbranceניתן לחלק את הגבלות (encumbrance) השימוש בדירה לשתי קטגוריות, כמו בישראל.
ישנן הגבלות מרצון אשר באות לידי ביטוי בסוג הזכויות הנרכשות וישנן הגבלות אשר כמובן נובעות ממערכות החוקים וההוראות של השלטון.
ישנו שלטון או רשות מקומית של השכונה, של המדינה (states) וכמובן הרשות הפדראלית של ארה"ב.

ההגבלות השלטוניות(government limitations  או public limitations) מגבילה את השימוש בהתאם לתוכניות תכנון (zoning ordinances) וכן תקני בניה (building codes).

הגבלה נוספתאשר חורגת מענייננו ולכן נציין אותה בקצרה הינה של הפקעה לצורכי ציבור (eminent domain).
בהתאם לתיקון החמישי לחוקה האמריקאית לבעל הנכס ישולם פיצוי בהתאם לשווי שוק של הנכס (fair market condemnation) או בהפקעה חלקית severance damage.
בעל הדירה הצמוד אשר נפגע ערכו יקבל פיצוי לפי ירידת ערך – condemnation .

הגבלות מצד שלטונות המסבמאמר מוסגר נוסף נזכיר הגבלה שלישית הנוגעת למיסים החלים על הדירה.
מדובר במיסים מוניציפליים לשכונה או לעיר (local town or city) דהיינו סוג של ארנונה בסכומים משמעותיים הרבה יותר. אי תשלום ארנונה יגרור עיקול על הדירה (property tax liens)- אשר גובר על כל עיקול אחר, ובכך שונה באופן בולט מהדין הישראלי.

נדל״ן בארה״ב הגבלות במקרקעין

המאמר נכתב ע"י עורך דין אהרן וולק - מתמחה בייצוג לקוחות במגזר הפרטי לצורך איתור, רכישה, השבחה, השכרה ומכירה של בתי מגורים בישראל ובבוסטון.

חדש באתר
הצטרפו אלינו
גלילה לראש העמוד