תבנית - בניית בתים בבוסטון

חוזה הזמנת עבודה

תבנית - בניית בתים בבוסטון

על איזה חוזה לחתום בהזמנת עבודה?

כמו כל חוזה, וכפי העקרות בישראל, יש צורך בהצעה ובקיבול, במפגש רצונות ועוד, כדי שהחוזה בין ה home inspection לבין המזמין היה תקף.
אין צורך בחוזה בכתב למרות שנדיר שה home inspector יסכים לבצע את העבודה מבלי שיחתם הסכם בכתב לפני ביצוע העבודה.

החוזה או שמא הזמנת העבודה שעליו חותם הלקוח מכונה בשיטה הישראלית 'חוזה אחיד'.
בעניין זה ישנו חוק חוזה אחיד אשר מגביל או שמא מגן על הלקוח.

בארה"ב חוזה כזה מכונה Adhesion Contact או contract of adhesion.
נקודת המוצא של המחוקק בארה"ב שצד אחד חזק משמעותית מהצד השני.
דהיינו כי ה home inspector שמומחה בתחומו ואשר ניסח את החוזה חזק ובעל יתרון משמעותי מאשר מזמין העבודה.

מאפיין נוסף של חוזה מסוג Adhesion Contact או contract of adhesion הינו כי אין אפשרות למו"מ על התנאים-
take it or leave it.

בית המשפט בארה"ב נוטה להגביל את האכיפה של כל תנאי חוזה מסוג כזה.
בית המשפט משתמש בין היתר בדוקטורינת או במבחן הציפיות היינו reasonable expectations כדי לבחון את חוקיותו.

מסיבות אלו נוהג home inspector לעשות מספר פעולות כדי שלא להיכנס לקטגוריה של ה Adhesion Contact או contract of adhesion.

ראשית הוא יעביר את טופס הזמנת העבודה לפחות יממה לעיונו של הלקוח.
הוא יימנע מלהחתים את הלקוח על הטופס לפני ביצוע העבודה.

שנית, הוא יצהיר ואף בפועל יסכים לנהל מו"מ על תנאי החוזה.
יש כאלו שאף מראים את טופס הזמנת העבודה באתר האינטרנט, כדי שללקוח יהיה מספיק שהות לקרוא בנחת ובעיון את התנאים.

תנאים בהזמת עבודה שכדאי לשים לב אליהם

מומלץ ללקוח לשים לב, בין היתר, לנקודות הבאות שבהסכם הזמנת העבודה.
נקודות אלו חשובות מאחר שיש בהן להשפיע על היקף העבודה והקיף הגבלת האחריות של ה home inspector כלפי מזמין העבודה.

בנוגע לשכרו של ה home inspector הוא אמרו לציין בהזמנת העבודה את שכרו.
ככל שהשכר מורכב ממספר אלמנטים הרי שעליו לפרטרתם.  כך אם הוא מבקש לגבות סכום נוסף בגין בדיקת המחסן שבחצר- עליו לציין זאת.

אם הוא מבצע בדיקת גז ראדון או טרמיתים וגובה על כך תשלום נוסף, עליו לציין זאת.

עניין נוסף נוגע למטרת הזמנת העבודה:
כי בכך ישנה הגבלה בדבר היקף החבות או האחריות של ה home inspector במקרה שמוגשת נגדו תביעה בגין רשלנות או הפרת חוזה. שה home inspector וודאי יטען כל איתן שרק ניתן, שאין לו חבות, מאחר שהלקוח השתמש בחוות הדעת למטרות אשר לא לשמן ניתן השירות ולכן אין לו אחריות.

עניין נוסף שעל כך כבר נכתב הינו סטנדרט העבודה. על ה home inspector לפרט איזה SOP הוא מאמץ בתור סטנדרט עבודה. מאחר שאין אחידות מוחלטת בין השיטות השונות אז יש צורך לפרט.

בנוגע לפרטי מזמין העבודה, הרי שעניין זה לכאורה טכני אבל במציאות זה לא כך.
כי האחריות של ה home inspector הינו רק, או שמא בעיקר, כלפי מזמין העבודה.
לכן, צד ג' אשר מסתמך על ממצאי הבדיקה הוא מוגן הרבה פחות.

בטופס הזמנת עבודה לעיתים ישנו סעיף בוררות חובה. היינו כי במקרה של מחלוקת בין ה home inspector לבין הלקוח הנושא יידון בבוררות ולא בבית משפט.

עניין הבוררות נהוג גם במשפט הישראלי.
יחד עם זאת יש לדעת כי יתכן ודווקא חברת הביטוח היא שמכתיבה סעיף כזה.
בכך שהיא מאפשרת ל home inspector לקבל הנחה בפרמיה תמורת הכנסת סעיף בוררות בטופס הזמנת עבודה.

הטעם הוא כי באופן כללי ההליכים בבוררות יקרים פחות מאשר התדיינות בבתי משפט.

חוזה הזמנת עבודה
חדש באתר
הצטרפו אלינו
בוסטון והסביבה
גלילה לראש העמוד