תבנית - בניית בתים בבוסטון

אתיקה מקצועית של ה home inspector

תבנית - בניית בתים בבוסטון

מה החובות של home inspector?

כמו כל בעל מקצוע, כך גם בתחום של home inspection מצופה מנותן השירות לעמוד בסטנדרט מסויים, מעבר לחוק היבש.

ראשית מצופה מה home inspector שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים.
נניח למקרה שבו הוא מדווח על ליקוי ובו במזמן גם גובה תשלום עבור תיקון הפגם.
בעניין זה, ישנם רשויות האוסרות על ה home inspector לבצע עבודות בבית שאותו בודק למשך שנה, וזאת על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים.

או במקרה שמקבל תשלום מהמתווך מעבר לתשלום שכרו מאת בעל הדירה.
או לחילופין משלם למתווך על מנת שזה האחרון יפנה אליו עבודות- pay to play.

כך אסור ל home inspector לגבות תשלום על בסיס הצלחה בלבד.
נניח שהוא גובה תשלום רק אם מזמין העבודה בסוף רוכש את הבית, עניין זה דומה לאתיקה הנהוגה בישראל מצד שמאי מקרקעין.

כך גם מצופה ממנו לתת דוח בכתב אשר משקף סטנדרט מספק.
עניין זה כיסיתי בהרחבה בכל הנוגע ל SOP. רק אוסיף כי על ה home inspector להיצמד לעובדות ולמה שהוא רואה ולא לפרשנות או לחוות דעת מעבר לכך.

עניינים אלו נוגעים לאלו אשר מגמדים את הממצאים, מתוך מחשבה שאחרת יקבלו פחות עבודה מהמתווכים אשר ממליצים עליהם. או לאלו אשר מעצימים את הממצאים מתוך חשש שיבואו אליהם בטענות כי פיספסו ליקוי.

כך גם מצופה מאת ה home inspector שלא להטעות או לתת מידע לא מהימן, למזמין העבודה.

גלילה לראש העמוד