עמודים וקורות

Joist הינם מערכת קורות אשר מונחת על ה Beams ותפקידן להוות בסיס להנחת הרצפה מעליה.

 תפקידו של אותו העץ המכונה Sill Or Mudsill לשמש כהכנה נוחה לבניית יתר שלד הבניין מעליו.

ביצוע מגרעות בקורות עץ אשר נועדו לחבר את האחד עם השני מכונים  Tenon And Mortises
מדובר במעין 'זכר ונקבה' כאשר חלק האחד של העץ בולט ונכנס לעץ האחר אשר יש בו שקע באותו המיקום.