חשמל

מערכת החשמל בארצות הברית

את מערכת החשמל של הבית בארה"ב ניתן לחלק לפי הולכת החשמל עצמו מחברת החשמל אל מכשירי החשמל:

  • מהמונה הראשי של חברת החשמל ואל לוח החשמל הראשי של הבית.
  • מלוח החשמל הראשי אל לוחות החשמל המשניים. עניין זה פחות נפוץ בישראל ועל כך אעסוק בהמשך.
  • מלוחות החשמל אל המכישים עצמם.
  • בנפרד ניתן להתייחס לנקודות ביקורת, נקודות הסתעפות ועוד של חוטי החשמל.

 בעוד בישראל מתח זרם החילופין הביתי הוא 220 וולט הרי שבארה"ב מדובר ב 120 וולט.
בישראל הזרם מיוצר בתדירות של 50 הרץ ובארה"ב 60 הרץ.

לוח החשמל הראשי הינו לוח החשמל אשר מוזן ישירות ממד החשמל, זהו הפאנל הראשון של חשמל לבית.

 החשמל בבית מועבר באמצעות חוטי חשמל.
ישנם מספר שיטות להולכת החשמל באופן בטיחותי בקירות או תקרות הבית, השיטות משתנות בהתאם לגיל הבית ואיכות העבודה.