חשמל

את מערכת החשמל של הבית בארה"ב ניתן לחלק לפי הולכת החשמל עצמו מחברת החשמל אל מכשירי החשמל:

  • מהמונה הראשי של חברת החשמל ואל לוח החשמל הראשי של הבית.
  • מלוח החשמל הראשי אל לוחות החשמל המשניים. עניין זה פחות נפוץ בישראל ועל כך אעסוק בהמשך.
  • מלוחות החשמל אל המכישים עצמם.
  • בנפרד ניתן להתייחס לנקודות ביקורת, נקודות הסתעפות ועוד של חוטי החשמל.