מרתף בבית בבוסטון

מרתף הבית הינו חלק אינטרגלי מהבית בארצות הברית.

הבעיה הנפוצה ביותר של מרתף נוגע כמובן לבעיות של חדירת מים.

כאן תקבלו מושג בנושאים אלו כמו גם בנושאים נוספים.