הגג ועליית הגג

הגג של הבית וכן עליית הבית משמשים כמעטפת שסוגרת ותוחמת את הבית מכל הכיוונים.

האפשרויות של חומרים ושיטות עבודה כמעט ואין סופיות ולכן כדאי להכיר את הנושא החשוב של הגג ועליית הגג.