הגג ועליית הגג

לגג הבית תפקידים רבים ובעיקרם להגן על הבית מפני רוח, שלג, גשם ושמש.
תפקידים אלו הינם מעבר לתפקיד ההנדסי בהקמת הבית ומשמשים גם כחלק משלד הבית.

ה – Trussהוא מערכת קרשים / עצים לא חזקים אשר יחד נותנים לו את חוזקו, מסיבה זו אסור בתכלית האיסור לקדוח או לנסר חלק מהם.

החומרים שמהם עשויים ציפוי חוץ נעים בין עץ טבעי, מוצרי עץ מעובד, מתכת, פלסטיק PVC, אספלט, סטאקו, לבנים, אבני סלייט ואבנים רגילות.